Çevreci Tasarım Kent, Toplum ve Mimari Sürdürülebilirlik Yazı Dizileri

Rejeneratif Tasarım Yaklaşımı II: Tasarımın Çevre Sağlığı Açısından İncelenmesi

Yapı sadece kullanıcılarını, yakın çevresini etkilemekle ve ortak kullanım alanlarının bir parçası olmakla kalmaz aynı zamanda toplumdaki her bireyi, uzun sürede ekolojik dengeleri, sonuç dünyadaki tüm dengeleri etkiler. Yapma çevrenin doğa ile etkileşimi temelde insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir amaç ile başlamıştır. Doğal çevre bir varlığı saran, onunla karşılıklı ilişki içinde bulunan değişken bir ortamdır. Doğal ve yapma çevrenin oluşturduğu ortam fiziksel çevre ve sosyal çevre olarak ikiye ayrılır. Çevreye yapılan her müdahale sonucu insanı ve yaşam mekanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsan merkezli yaklaşımın ağırlık kazanması sonucunda oluşan çevre sorunları hava, su ve toprağın büyük oranda kirlenmesi, küresel ısınmanın tehdit edici boyuta ulaşması, doğal kaynakların tükenmesi, iç ve dış ortam kalitesinin bozulmasıyla insan sağlığını tehdit edecek hastalıkların yayılması, doğadaki tüm canlıların yaşam ortamlarının bozulması ve devamlılığın sağlanmasında yaşanan olumsuzluklar fiziki anlamda geri dönüşü olmayan zorlu bir süreci beraberinde getirmektedir.

 

resim1-yenileyici-rejeneratif-tasarim-yaklasimin-begum

Şekil 1 : Yenileyici Tasarım 1

1970’lerin başlarından beri, ekolojik dengenin korunması için kullanılan kavramı, gelecek nesillerin refahını, sağlığını tehlikeye atmadan var olan çevresel, ekonomik, sosyal ihtiyaçları bütünleştirecek ve karşılayacak bir görüsü ortaya çıkan ekolojik bir kavramdır. düşüncesi gelişimi, çevreci yeşil bina, ekolojik bina, sıfır enerji binası gibi birçok kavramı da beraberinde getirmiş ve bu süreç uzun bir dönemde gerçekleşmiştir. Birçok yerel ve uluslararası alanda bilimsel araştırma yapılmış ve konferanslar düzenlenmiştir. Sürdürülebilirlik olarak adlandırılan ve tüm dünyanın gündeminde olan bu konu günümüz ve gelecek nesillerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda başka yeni bir anlayışın doğmasına sebep olmuştur. Yenileyici tasarım yaklaşımı araştırılması gereken yeni bir kavramdır ve birçok eksik bölümü bulunmaktadır. Yenileyici tasarım yaklaşımının eksiklerinden birisi de yapma çevrenin içine yerleştiği doğal ve rasyonel çevreleri nasıl etkilediğinin değerlendirilmesi ve yenileyici tasarım yaklaşımın çevre sağlığı açısından da incelenmesidir.

 

resim2-yenileyici-rejeneratif-tasarim-yaklasimin-begum

Şekil 2 : Yenileyici Tasarım 2

Kaynakça:

[1] Balanlı, A., Öztürk, A., (2007, Ekim). A Systematic Approach to Solve Building Biology Related Problems. Healthy Buildings / IAQ’97 Global Issues and Regional Solutions ASHRAE Annual Conference on Healthy Buildings

[2] http://www.urbanthriving.com/news/what-is-regenerative-development/

[3]http://regenesisgroup.com/wp-content/uploads/2015/02/Encylopedia_Sustainability_Science_Ch303.pdf

Regenerative design principles, Joseph Bilello, course instructor Architecture 498 Spring 2002 Based on the course text by John Lyle

Yazar hakkında

Begüm Samancı

1991 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretimini Bahariye İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Mustafa Saffet Anadolu lisesinde okudu.2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne yerleşti.2011 yılında Mimarlık bölümüyle çift anadal eğitimine başladı.2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesindeki lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında Haydarpaşa SOS İstanbul Fikir Projesi mimarlık yarışmasında Eşdeğer mansiyon ödülünü kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

1 Yorum

Yorum yaz