Yazarlar

Muratcan Başkurt

Dum potes vive

Orhan Atacan

Ayşe Görkem Sarıkaya

Eylül Kırbaç

Eslin Günay

Emirhan Yaşasın

2001 yılında İstanbul'da doğdu. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünü kazandı. 2023 yılında mezun olduğu lisans hayatı boyunca kurumsal sürdürülebilirlik ve atık yönetimi alanlarında çalışmalarda yer alan Emirhan, şu anda KPMG Türkiye firmasında Sürdürülebilirlik Analisti olarak görev yapmaktadır.

Elif Mürtekin

Hacer Erdoğan

Serra Selin Övez

Yaren Özkan

Alper Şanverdi

Selin Koçaş

Dilek Şahin

Begüm Samancı

1991 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretimini Bahariye İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Mustafa Saffet Anadolu lisesinde okudu.2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne yerleşti.2011 yılında Mimarlık bölümüyle çift anadal eğitimine başladı.2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesindeki lisans eğitimini tamamladı. 2015 yılında Haydarpaşa SOS İstanbul Fikir Projesi mimarlık yarışmasında Eşdeğer mansiyon ödülünü kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Sürdürülebilirlik Ekibi

Nur Eriş

"Her şeyi hatırlamak, bir tür deliliktir."

Merve Aydın

Buğra Bayır

Yağmur Nazdar Kaçmaz

Ekolojika

Ekolojika

Araş. Gör. Dilşad Soylu

Kaan Akbuğa

Selen Aşina

Selin Altınyüzük

Osman Dündar

Sıla Karabulut

Fatih Kizilcan

Batuhan Peker

Açelya Cesur

Prof. Dr. Bilsen Beler Baykal

İlk öğretimini Şişli Terakki, Orta ve Lise öğretimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde (şimdiki Üsküdar Amerikan Lisesi) yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 1979 yılında Lisans (BS), 1981 yılında Yüksek Lisans (MS) derecelerini almasını takiben Horace H. Rackham Fellowship bursu ile The University of Michigan, Ann Arbor. ABD’ye gitti. 1982-1985 yılları arasında bulunduğu bu üniversiteye Kimya Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği Bölümlerine Dual Degree Student olarak kabul edilmiştir. 1985 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans (MSE) derecesini almıştır. Aynı yıl, eş durumu nedeni ile, yurda dönerek yatay geçişle ABD’de başlamış olduğu doktora çalışmalarını İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 1988 yılında tamamlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesinde 1979-1982 yılları arasında Asistan ve Araştırmacı, The University of Michigan, Ann Ardor’da 1982-1985 yılları arasında Öğretim ve Araştırma Asistanı, İstanbul Teknik Üniversitesinde 1986 dan bu yana Araştırma Görevlisi, Y. Doçent (1989), Doçent (1990), Profesör (1998), Bölüm Başkan Yardımcısı, Bölüm Başkanı, Program Koordinatörü olarak görev yapmış,1993-1994 ve 1998-2000 yılları arasında üç yıl Almanya’da Technische Universitaet Hamburg-Harburg’da misafir profesör olarak bulunmuştur.

Araştırma Alanları:
1. Su ve Atıksu Arıtımı
• Adsorpsiyon / İyon Değişimi
• Doğal Zeolitlerin Çevre Mühendisliğinde Kullanımı
• Nütrient Geri Kazanımı
• Arıtma Sistemlerinin İyileştirilmesi (Upgrading)
2. ECOSAN (Ecological Sanitation), Ayrık Akımların Yönetimi, Ürün Geri Kazanımı
3. Gemi Kaynaklı Deniz Kirlenmesi
4. Su Kalite Yönetimi / Bütünleşik Havza Yönetimi
• Su ve Atıksuların Bütüncül Yönetimi
• Kalite ve Kantitenin Doğru Amaçlı Kullanımı
5. Çevre ile Uyumlu Kentleşme ve Bölge Planlama

Sena Haciisaoğlu

Doç. Dr. Çiğdem Yangın Gömeç

19 Ekim 1973 tarihinde Bilecik’te doğdu. Orta ve Lise öğrenimini Antalya Koleji’nde tamamladı. 1995 yılında İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Çevre Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden aldı. 1999-2005 yılları arasında İ.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Doktora Programını tamamladı. Doktorası sırasında Vanderbilt Üniversitesi’nde Prof. R. E. Speece ile evsel atıksu çamurlarının havasız arıtımı konusunda çalıştı. Doktora tez çalışmasının bir bölümünü ise Almanya/Münih Teknik Üniversitesi (TUM) Su Kalitesi Kontrolü ve Atık Yönetimi Enstitüsü'nde gerçekleştirdi ve Prof. P. A. Wilderer ile havasız türlerin FISH tekniği kullanılarak tanımlanması konusunda çalışmalar yürüttü. 1996-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde, 1999-2005 yılları arasında ise İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2005-2006 yılları arasında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Dr. Araştırma Görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 2006 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2008 yılından itibaren Doçent olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
Araştırma Alanları
1. Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Arıtılması
2. Anaerobik Biyoteknoloji
3. Arıtma Çamurlarının Arıtımı ve Yönetimi
4. Atıklardan Biyogaz Geri Kazanımı

Serhat Erikci

Sedef Karaman

Batuhan Özduman

Furkan Can Akalın

1997 yılında İstanbul'da doğdu. İlköğretimini Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda tamamladı. İzzet Ünver Lisesi'nden mezun olmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Hâlen üniversitede eğitimine devam etmekte.

Doç. Dr. Alpaslan Ekdal

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Araştırma Alanları:
1.Su Kirliliği ve Kontrolü
2.Su Kalitesi Modelleme
3.Bütünleşik Havza Yönetimi

Nazlı Güven

Beyza Çınar

Sedef Karaman - Ahmet Yapmaz

Prof. Dr. Melike Gürel

Öykü Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Karpuzcu

İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Araştırma Alanları:
1.Toprak Kirliliği
2.Fotokimyasal Reaksiyonlar
3.Sulak Alanlar
4. Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi
5.Tarımsal Kirlilik

Mustafa Burak Hız

Aylin Ilgın Sertkaya

Cansu Tunçer

Dilan Özyıldırım

Necati Görkem Aydoğan

Ece Şemdinoğlu

Huzeyfe Sami Şahin