Su

Bu kategoride nehir, göl, akarsu gibi tatlı ve deniz, okyanus gibi tuzlu su kaynakları, bu kaynakların durumu, iklim değişikliğinin su kaynaklarına olan etkisi, su kaynaklarının kirlilik durumu, su kaynaklarının su kalitesi ve kirletici parametreleri, su kaynaklarının kirlilik sebepleri ve kirliliğe sürdürülebilir çözümlerin sunulması konusunda ve ayrıca, evsel ve endüstriyel atıksular, bu atıksuların arıtılması ve bu atıksulardan enerji eldesi, atıksulardan geri kazanım konularında da geniş yelpazede haber & yazı bulacaksınız.