Bunu Biliyor Muydunuz? Çevre Mühendisliği

Çölleşme & Arazi Tahribatı ve Kuraklıkla Mücadele ve İstatistikleri Raporu

Çölleşme & Arazi Tahribatı ve Kuraklıkla Mücadele Raporu ve İstatistikleri Raporu 2015 yayınlandı.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“Çölleşme, özellikle kurak, yarı-kurak ve az yağışlı alanlarda, iklim değişiklikleri ile faaliyetleri dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumunu ifade eder. Çölleşme/arazi tahribatı, topraklarımızın üretkenliğini azaltmakta, gıda güvenliğini tehdit etmekte, doğal kaynaklarımızın tahrip ve yok olmasına sebep olmaktadır. Çölleşme/Arazi Tahribatı ve Kuraklık Dünya’da 4 milyar hektar alanı ve 168 ülkede yaşayan 1,5 milyar nüfusu doğrudan tehdit etmektedir Her yıl 12 milyon hektar tarım arazi bozulmaktadır. Zirai üretimde gelecek on yılda %2 azalma beklenmektedir. Her yıl 5,2 milyon hektar orman arazisi azalmaktadır. Savaşlardan sonra en büyük göç çölleşmeden kaynaklanıyor. Son 20 yılda 10 milyon kişi göç etmiş durumda. İklim değişikliğine sebep olan emisyonlarının %25’i arazi tahribatından kaynaklanmaktadır. Çölleşme/arazi tahribatı ile mücadele bu sebeple çok önemli bir yerde duruyor. İlerleyen zamanlarda daha da önem kazanacağı açıktır. 2005 yılından buyana yürürlükte olan “Çölleşme ile Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Planı” Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele 10 Yıllık Stratejisi ile uyumlu olarak yenilenmiştir. İlgili tüm kurum, kuruluş, STK ve üniversitelerin katılımıyla Ulusal Eylem Planı hazırlanmış ve 2012 yılında hazırlıklarına başlanmış olan Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ile birlikte güncellenerek “Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı(2015-2023)” adı altında tek bir doküman haline getirilmiştir. Çölleşme ile Mücadele Ulusal Stratejisi (2015-2023) 24 Temmuz 2015 Tarihli 29424 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca; eylem planı kapsamında kurum/kuruluşların yapmış oldukları faaliyetlerin etkin şekilde çevrimiçi toplanması ve raporlanabilmesi için web tabanlı izleme, değerlendirme ve raporlama sistemi hazırlamış ve hayata geçirilmiştir. ( http://cmusep.cem.gov.tr)”


Sürdürülebilir Arazi Yönetimi Başlığı Altında Şu Eylemler Yer Alıyor:
1. Önceliklendirme Çalışmasının Tamamlandığı Alan: 461.128 Hektar
2. Erozyon Kontrolü Yapılan Alan Büyüklüğü: 68.221 Hektar
3. Islah Edilen Orman İçi Mera Alanı Büyüklüğü: 23.361 Hektar & Islah Edilen Mera Alanı Büyüklüğü:80.122 Hektar
4. Yürütülen Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri Sayısı:3 & Tamamlanan Nehir Havzası Yönetim Planları Sayısı:2 & Tamamlanan Taşkın Yönetim Planları Sayısı:1& Tamamlanan Kuraklık Yönetim Planları Sayısı 2, Yeşil Kuşak Ağaçlandırması Yapılan Baraj Havzaları Sayısı 110 & Islah Edilen Sel Havzaları Sayısı 75.
5. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirmesi tamamlanan alan büyüklüğü 5.091.209 hektar, Kapalı uygulamalarıyla ıslah edilen sorunlu tuzlu-alkali tarım arazisi büyüklüğü 68.519 hektar, Sularda tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğin gözlenme oranı 100%, Tarım ve mera alanlarında mekanik rüzgar erozyon kontrolü yöntemleri, biyolojik önlemler ve rüzgar perdeleri oluşturulmasına yönelik hazırlanan proje sayısı 3 adet, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması ÇATAK programından yararlanan çiftçi ve işletmelerin sayısı 77.847 hektar, İyi tarım uygulamaları gerçekleştirilen üreticilerin sayısı 39.740 adet, Organik tarım faaliyetinde bulunacak müteşebbislerin sayısı 61.000 adet.
6. Çalışmanın tamamlandığı illerin sayısı 28, Gerçekleştirilen paydaş toplantıları sayısı 30, Ağaçlandırılan alan büyüklüğü 52.077 Hektar, Rehabilite edilen alan büyüklüğü 179.614 hektar
7. ODOÜ Envanter Takip Sistemine ETS göre envanteri tamamlanan orman alanı büyüklüğü 1.351.603 hektar, Çiçek soğanı toplama kotalarının belirlenmesi için Doğal Çiçek Soğanları Uzman Komisyonu toplantılarının sayısı 2 adet
8. Sertifikalı orman alanı büyüklüğü 2.367.095 hektar
9. Sulak alanlarda ekolojik restorasyon ve iyileştirme çalışmaları sayısı 24 adet
10. Düzenli depolama sahası ile hizmet edilen belediye nüfus oranı 71%
11. Uygulama yapılan tarım arazisi büyüklüğü 32.264 hektar
12. Biyolojik çeşitlilik entegrasyonu gerçekleştirilen orman alanı büyüklüğü 984.332 hektar

Detaylı rapor için: http://www.cem.gov.tr/erozyon/AnaSayfa/istatistikler.aspx?sflang=tr

Yazar hakkında

Muratcan Başkurt

Dum potes vive