Akademik Çevre Mühendisliği

Ön Şartlı Dersler Kılavuzu

Yazar : İTÜ ÇMK

Ön Şartlı Dersler Kılavuzu Kulllanım Rehberi

İTÜ’de verilen dersler 3 harf-3 rakamdan oluşan ders kodları ile tanımlanır (CEV 201 – CEV 201E gibi). Yanında “E” harfi bulunan dersler ingilizce işlenmektedir ve koşul belirtilmediği sürece hem %100 hem %30 ingilizce bölümünü okumakta olan öğrencilerde alabilmektedir. Türkçe olarak açılan dersleri ise yalnızca %30 ingilizce bölümünde okuyan öğrenciler alabilmektedir. Yılsonu notlandırması harf sistemine dayanmaktadır ve başarı şartı o dersi minimum DD ile geçmektir. Her bir yıl güz ve bahar yarıyılı olmak üzere 2 dönemden oluşmaktadır. Alınması istenilen ders ön şarta sahip değil ve içinde bulunulan dönemde açılıyor ise ders planında ileriki yıllarda belirtilse dahi alınabilmektedir. Çevre mühendisliği bölüm dersleri, genellikle ders planında belirtilen dönemlerde açılmaktadır. Dönem ya da sene kaybının olmaması adına ders seçimlerinde ön şartlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Klavuzda ok ucunun gösterdiği dersi alabilmek için gerisinde olan tüm dersleri başarı ile tamamlamış olmanız gerekir. Her dersin hangi yarıyılda açıldığı bilgisi ders kutucuklarının sol üstünde belirtilmiştir.

Ön şartlı dersler kılavuzunu ders seçimlerinizde dikkat etmeniz gereken ön koşulların kolay bir şekilde anlaşılması ve takibi için 2017-2018 Güz ve 2021-2022 Güz Arası ve 2021-2022 ve Güz Dönemi Sonrası Ders Planlarına göre hazırlamış bulunmaktayız. (Kendi döneminize ait pdf dosyalarına bakabilirsiniz.)

Teşekkür ederiz.

İTÜ Çevre Mühendisliği Kulübü Ekolojika Ekibi

 

Örnek Ders Okuması:

2021-2022 ve Güz Dönemi Sonrası Ders Planında 5. yarıyılda belirtilen CEV 301 – CEV 301E kodlu kimyasal prosesler dersi dolaylı 4 ön şart dersine sahip ve dersi alabilmek için tüm ön şartları tamamlamış olmanız gerekir;

Bu dersi alabilmek için ilk General Chemistry (KIM101E) dersini daha sonra Çevre Kimyası I’i (CEV 201 ya da  CEV 201E) ve en son Çevre Kimyası II’yi (CEV 202 ya da CEV 202E) başarı ile (min DD) geçmeniz gerekmektedir.

Örnek Ders Okuması

 

PDF Dosyaları

2017-2018 Güz Dönemi ve 2021-2022 Güz Dönemleri Arası Ön Şartlı Dersler Kılavuzu

2021-2022 Güz Dönemi Sonrası Ön Şartlı Dersler Kılavuzu

Yazar hakkında

İTÜ ÇMK