Atık Yönetimi Bunu Biliyor Muydunuz? Çevre Bilinci Haberler

Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Faaliyete Geçti

Yazar : Dilek Şahin

düzenli depolama tesisleri, çevreye zarar vermeden katı atıkların bertarafını sağlamak üzere düzenli olarak depolanma amacıyla inşa edilen tesislerdir.
depolama alanlarında organik maddelerin parçalanmasıyla oluşan sıvıya “sızıntı suyu” adı verilir. Bu sızıntı suları, çözünmüş ve askıda partikül şeklinde çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirleticiler içerir. Kendine özgü bir koku taşıyan sızıntı suları, karmaşık organik ve inorganik bileşiklerin bir karışımından oluşur. Katı atık depolama alanlarında biriken çöp suları, içerdikleri yoğun organik ve inorganik kirleticiler nedeniyle arıtılması en zor ve maliyetli atık sular arasında yer alır. Düzenli depolama sahalarında evsel atık sularından 60 kat daha kirli çöp sızıntı suları oluşmaktadır.

20 Şubat 2024’ te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile Türkiyenin ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük kapasiteli bir arıtma sızıntı suyu olan Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi açılışı yapıldı. Tuzla’da kronik hale gelen koku sorununu da ortadan kaldıracak 31 metrekarelik alan üzerine kurulu tesis, 11 ayda tamamlandı .Membran Biyo Reaktör (MBR) + Nano Filtrasyon (NF) prosesi ile çalışan tesis; evsel atıkların depolanması sonucu oluşan, kirlilik yükü oldukça yüksek çöp sızıntı suyunu arıtacak.

Membran biyoreaktörü ile ultra ve nano filtrasyon gibi ileri arıtma teknolojilerine sahip olan bu tesis ile, toplam çöp sızıntı suyu arıtma kapasitesi 2019 yılına göre 3 kat daha artırarak İstanbul’un mevcut ve 2050 yılında kadar öngörülen çöp sızıntı suyu arıtma ihtiyacının tamamını karşılayacak seviyeye yükseltildi. 31 bin metrekarelik bir alana konumlandırılan tesis, kapasite artışına olanak verecek şekilde projelendirildi. Yeni tesis ile birlikte, günlük arıtma kapasitesi, 4.000 m3/güne çıkarılmış oldu ve ihtiyaç halinde günlük 6.000 m3/gün arıtma kapasitesine erişebilecek şekilde dizayn edildi.

Kaynakça:

https://www.istac.istanbul/basin-odasi/haberler-ve-duyurular/komurcuoda-cop-sizinti-suyu-aritma-tesisinin-temelini-attik

https://cevre.ibb.istanbul/atik-yonetimi-mudurlugu-sube-mudurlugu/cop-sizinti-suyu-aritma-tesisleri/

Yazar hakkında

Dilek Şahin