Atık Yönetimi Çevre Mühendisliği Haberler

Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Faaliyete Geçti

depolama alanlarında organik bileşiklerin degradasyonu ile oluşan, çözünmüş ve askıda formda fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilik içeren sızıntı suyu kendine özgü bir kokusu olan, organik ve inorganik bileşiklerin kompleks karışımından meydana gelir. Katı atık depolama sahalarında oluşan çöp sızıntı suları, bünyelerindeki yüksek miktarda organik ve inorganik kirleticiler nedeniyle arıtılmaları en zor ve pahalı olan atık sulardan biridir. Ayrıca, depo sahasının yaşı ve katı atıkların çürüme safhası sızıntı sularının kompozisyonunu etkileyen en önemli parametredir. Yüksek organik madde, azot, ağır metal, sülfat, klorür, toksik madde vb. içeren sızıntı suları (Dölgen, 1996), çöpten taşınarak yüzey sularına ve yeraltı sularına ulaştığında onları kirletebilme potansiyeline sahiptir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, İstanbul’da 20 bin ton evsel atık oluşmaktadır. 12 bin tona yakın atık Avrupa yakasından 8 bin tona yakın atık ise Anadolu yakasından toplanmaktadır. Avrupa yakasındaki atığın 3 bin tonu var olan atık bertaraf tesisinde bertaraf edilmektedir. Geriye kalan 9 bin atığın Silivri düzenli depolama sahasında depolandığı bilinmektedir. Evsel atıksuya oranla 55 kat daha fazla kirlilik yüküne sahip olan çöp sızıntı suyu  hava, toprak, ve hayvan sağlığına zarar vermemesi için 9 Kasım 2022’ de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile açılışı yapılan Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nde “dere” deşarj standartlarına uygun arıtılacağı belirtilmiştir. Avrupa’nın en büyüğü olma özelliğine sahip Silivri Seymen Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi, günlük 4000 m3 çöp sızıntı suyunu arıtma kapasitesine sahiptir. 227 dönüm arsa alanı içerisinde inşa edilen tesiste lagün ve biyoreaktör havuzları, çamur dengeleme ve susuzlaştırma binası, laboratuvarlar, blower binası, membran binası, idari bina, atölye binası, trafo ve jeneratör binaları bulunmaktadır. 

Arıtımın Gerçekleştirileceği Üniteler

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, “Seymen Atık Depolama Tesisi sahasındaki geçirimsiz tabaka üzerindeki delikli drenaj borularla toplanan çöp sızıntı suyu öncelikle ön çöktürme havuzunda içerisindeki katı maddeleri ayrıştırmak amacıyla  toplanmaktadır. Katı maddelerden ayrıştırılan çöp sızıntı suları çamurdan ayrıştırılmak için lagünde bekletilerek ileri arıtma için biyolojik havuza aktarılmaktadır. Mikroorganizmalar tarafından gerçekleşen biyolojik arıtma işleminden sonra Ultrafiltrasyon ve Nanofiltrasyon membran yöntemleri ile arıtılan çöp sızıntı suyunun standartlarına uygun deşarjı  sağlanmaktadır”, ifadelerine yer vererek projede emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Arıtma Tesisi Genel Yerleşim Planı

Kaynakça:

[1] Topal, M., Karagözoğlu, B., & Erdal, Ö. B. E. K. (2011). Sızıntı Sularının Doğal Arıtımı (025401)(1-16). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(2), 1-16.

[2] Kuleyin, A. (2020). Deponi Sızıntı Sularının Özellikleri Ve Arıtım Yöntemleri. Erişim: 8 Kasım 2022. https://avys.omu.edu.tr

[3] Dölgen, D. (1996). Sızıntı Suyu Arıtma Yöntemleri, ve Çevre, 23, 15-24.

Yazar hakkında

Açelya Cesur