Çevreci Tasarım Ekoloji Etik Sürdürülebilirlik Yazı Dizileri

Yeşil Mühendisliğe Giriş

Sürdürülebilir Gelişme, ve

Çevre Mühendisleri, sağlığının ve çevrenin koruması amacıyla ihtiyaç duyulanı yapmak için başkaları ile çalışır ve yaşamın sürdürülebilir standardına giden yolu gösterir. Sürdürülebilirliğe ulaşmak için insanların yeni ve daha kullanışlı yollar bulması gerekir. arayışını işlevsel hale getirme, günlük hayatta sürdürülebilirlik temellerinin pratik uygulamalarında merkezi bir konumda olan mühendisleri ifade eden bir terim olan olarak tanımlanır. Sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilirlik ve yeşil mühendislik arasındaki ilişki derindir.

Sürdürülebilir gelişme, sürdürülebilirliğe ulaşmak için bir idealdir ve başarılı olmak için yeşil mühendisliğe ihtiyaç duyar. ise büyüyen bir alandır. Hemen herkes ve teknolojinin sürdürülebilirliği desteklediğini bilir ancak;, teknolojinin bütün küresel sorunlar için her derde deva olmadığının ve daha ileri düzeydeki teknolojinin sürdürülebilirliği garanti etmeyeceğinin farkındadır. Bunun yanında, toplum, bilim adamlarını ve mühendisleri ve ekolojik refahın arttırılması ve faaliyetlerde sistem kavramının benimsenmesi için zorladığında, teknoloji yenilikçi çözümler sağlayabilir.

Yeşil Mühendislik, farklı disiplinlerden mühendislerin bulunduğu, insanlar ve doğal dünyanın geri kalanı arasında sürdürülebilir birlikteliğin olduğu bir şemsiye alan olarak ortaya çıkar; bu nedenle amaç sürdürülebilirliktir ve ise bu hedefe ulaşmak için bir yoldur.

636223614

er geç dünyanın sürdürülebilirliğe yönelmesine yardımcı olacaktır. Ancak günümüzde yeşil mühendislik sıklıkla doğru şeylerin yapılması, kanun ve yönetmeliklere uyulması ve kuruluşlar için daha büyük karlılıklara ulaşılması sonucunu veriyorsa yapılan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür yeşil mühendislik her ne kadar toplu için çoğu halde yararlı ise de ahlaki açıdan takdire değer değildir.

Yeşil Mühendisliğin gerçek kahramanları, yeşil mühendisliğin aslına yönelik prensiplere derin inancı olan ve kurumlarının karlılığına hizmet ederken bu prensipler içinde hareket etmeye çalışan kimselerdir. Onlar, sürdürülebilirliğin geliştirilebilmesi için çalışmaktan zevk alan ve bunu gösteriş veya kar için değil, sadece doğru şeyi yapmalarının getirdiği mutluluk için yapan kimselerdir.

524718164

Yazar hakkında

Muratcan Başkurt

Dum potes vive

1 Yorum