Dünya Enerji Sürdürülebilirlik

Solar Enerji En Ucuz Enerji Oldu

ARTIK DAHA PARLAK

ea054c53928b4f9136a39830a776f64d0213c86e

Bu da oldu ! : Güneş enerjisi sonunda yeni kaynakları için en ucuz kaynak haline geldi. (Dünya Ekonomi Forumu), yenilenebilir enerjinin, büyük çapta yatırım- kurulum maliyetlerindeki azalış sayesinde ektiğini biçtiğini, artık temiz ve yenilenebilir enerjinin geleceğinin açık ve son derece erişilebilir durumda olduğunu söyleyen bir rapor yayınladı.

WEF’in yayınladığı rapora göre, güneş enerjisini artık fosil kaynaklardan daha ucuz. 60 ülkede güneş enerjisinin ortalama fiyatının megawatt başına 1.65 milyon dolar azaldığına dikkat çeken Bloomberg New Energy Finance , güneş enerjisi fiyatlarındaki azalışın rüzgar enerjisindeki azalışı(megawatt başına 1.66 milyon dolar) takip ettiğini söyledi.

WEF’ten Michael Drexler şöyle konuştu:

“Yenilenebilir enerji, taşma noktasına erişti; çünkü yenilenebilir enerji artık küresel ısınmayı tam tersine çevirme şansı sunuyor. Güneş ve rüzgar enerjileri birbiriyle rekabet haline girdi; bu da fiyatların düşmesine sebep oldu. Bu durum sadece ticari olarak uygulanabilir bir seçenek değil; aynı zamanda bütünüyle uzun dönem kalıcı yatırımlar yaratmayı da zorladı.”

Birleşik Devletler Bilgi İdaresi, kaba olarak 9.5 gigawatt güneş enerjisinin ülke ağına eklendiğini söyledi. Sürekli olarak daha fazla evin ve şirketin enerjiye yönlendiğini ifade etti.

Fiyatlardaki düşüşü pek çok sebebe bağlamak mümkün. Yeni fikirler, temiz enerji politikaları, düşen kurulum maliyetleri, düşen ekipman maliyetleri buna örnek gösterilebilir. Solar enerjide en dikkat çekici yatırım; Çin’in 103 MİLYAR dolarlık  yatırımı oldu. Zira bu yatırım tutarı, ABD, Birleşik Krallık ve Japonya’nın yaptığı toplam yatırım miktarından da fazla.

RAPORA GÖRE YATIRIM MİKTARI ARTTI

energy

WEF raporuna göre, son 10 yıllık yatırım 50 milyar dolar iken, bu rakam son 2 yılda 60-70 milyar dolara ulaştı. 2020 yılı yatırım beklentisi, 100 milyar dolar. COP21 için gerekli olan yatırım miktarı ise yaklaşık 400 milyar dolar. Yani yürünmesi gereken hayli uzun bir yol var.gfhfgh

Dünya geneli enerji fiyatları incelendiğinde, solar fiyatları kwh başına 0.8 sentten 0.1 sent dolaylarına indi. Son 10 yılda gerçekleşen bu yaklaşık %90lık fiyat azalmasıyla, solar fotovoltaikler kömürden elektrik eldesi fiyatının da altında kaldı.

DAHA PARLAK BİR GELECEK

Elbette gelişmekte olan ülkelerde de enerji yatırımları yapılıyor. SolarPack, Şili hükümeti ile 29.1 dolar/MW/saatlik bir solar enerji santrali kurma anlaşmasına çok yakın. Bu yatırım, yeni bir doğalgaz santrali kurmaktan %60 daha az maliyetli.

Elbette “kirli enerji” kullanımının durması beklenmiyor, dünyanın çeşitli ülkelerinde çeşitli enerji formları kullanılıyor ve bunlar o ülkelerde daha ucuz. Ancak WEF ve BNEF raporları gösteriyorki; insanlık fosil yakıtları kullanmaya mecbur değil; alternatif enerji kaynaklarına ulaşmak her zaman mümkün.

Önümüzdeki 10 yılda, solar enerjiyle elektrik üretimi fiyatının kömürle üretimden %50 ucuz olması bekleniyor. Tüm bu beklentiler elbette hala araştırılan ve geliştirilmesi beklenen teknolojilere dayandırılarak yapılıyor.

Ancak unutmamak gerek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için geliştirilen teknoloji de masum olmalı. Üretim aşamasını pas geçip sadece sonucunda “yenilenebilir kaynaktan enerji eldesi” kısmıyla ilgilenilirse büyük resimden uzaklaşılmış olacak. Bu sebeple, yeşil mühendisliğin işin içine dahil olması; araştırmalarda BET (BEST ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY- EN İYİ ÇEVRECİ TEKNOLOJİ) kullanılması oldukça önemli. Ancak bu sayede sürdürülebilir kalkınma sağlanır, doğal kaynakların sürdürülebilirliği sağlanır.

 

Solar Power Finally Becomes the Cheapest Source for New Energy

 

Yazar hakkında

Muratcan Başkurt

Muratcan Başkurt

Dum potes vive