Bunu Biliyor Muydunuz? Çevre Mühendisliği Haberler

TÜİK Çevresel İstihdam, Gelir ve Harcama İstatistikleri

TÜİK, 2016 yılının son aylarında; 2015 yılı Çevresel İstihdam, ve İstatistiklerini yayınladı.

İstatistikler için şu açıklama yapıldı:

“Çevresel istihdam, gelir ve harcama istatistikleri kapsamında, kamu sektöründe çevresel faaliyeti olan tüm kamu kuruluşları, tüm il özel idareleri, çevresel faaliyeti olan tüm mahalli idare birlikleri, nüfus büyüklüğüne bakılmaksızın tüm ilçe belediyeleri ile nüfusu 5 bin ve üzerinde olan tüm belediyeler kapsanmaktadır.

İş sektöründe ise “madencilik ve taşocakçılığı” sektöründe 50, “imalat” ve “inşaat” sektörlerinde 150, “elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı” ve “su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri” sektörlerinde 10 ve diğer sektörlerde 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimler ile faal ve altyapı işleri devam eden tüm organize sanayi bölgeleri kapsam dahilindedir.”

Bültene göre, 2015 yılında 25,9 milyar TL tutarında çevresel harcama gerçekleşti. Bu harcamaların %67,6’sı cari; %32,4’ü ise yatırım harcamaları.

Harcamaların iş ve kamu sektöründeki dağılımı

Kamu sektörünün toplam çevresel harcamalar içinde en büyük payı %86,1 ile belediyeler olurken, toplam harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2015 yılında %1,3 olarak gerçekleşti.Küresel ısınmanın da bir gereği olarak, artan çevre bilinci sayesinde çevresel harcamalar atık yönetimi ve su hizmetleri üzerine yoğunlaştı.

Harcamaların çevresel sektörlere göre dağılımı

Toplam çevresel gelirler 21,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu gelirin %59’u kamu sektöründe, %41’i ise işe sektöründe elde edildi.

İstihdamın cinsiyet dağılımı

 

Çevresel faaliyetlerde 81 bin kişi istihdam edildi. İstihdamın dağılımı ise şu şekilde;

Yıl

2014

2015

Harcama Çeşidi

Çevresel Harcama(TL)

Çevresel Gelir(TL)

Çevresel Harcama(TL)

Çevresel Gelir(TL)

Toplam

20 731 867 039

18 732 888 604 25 935 494 282 21 287 369 427

Kamu Sektörü

15 935 132 926

11 268 098 612 20 249 388 163

12 563 641 977

İş Sektörü

4 796 734 113

7 464 789 992 5 686 106 119

8 723 727 450

 

 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21583

 

Yazar hakkında

Muratcan Başkurt

Muratcan Başkurt

Dum potes vive