Çevre Mühendisliği Ekoloji Enerji

Mikroalglerden Biyodizel Üretimi

Yazar : Orhan Atacan

 

Son dönemlerde temiz kaynakları fazlaca gündeme gelmekte ve bu konularda yapılan araştırmalar yoğunluk kazanmaktadır. Bunun öncelikli sebebi benzin, motorin gibi akaryakıt fiyatlarının artması ve enerji ihtiyacının artması ile birlikte daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulmasıdır. Bu sebepler  ekonomik sebeplerdir. kullanımı sebebi ile kirliliğin artması günümüzde ki en büyük sorunlardan biri olabilir. Bu da gözleri temiz kaynaklarına çeviriyor.

Aslında yeni bir gelişme olmayan mikroalglerden yakıt eldesi, yeni kaynak arayışlarından dolayı tekrar gündem de yerini almaya başlıyor.

 

Alg nedir ?

Algler fotosentez yapabilen fakat gelişmiş bitki türlerinden farklı, suda ve karada zor koşullarda yaşayabilen basit canlılardır. Bitkilerden farklı klorofil-c taşıyıp sentez ürünlerini nişasta formunda depolamazlar. Bünyelerinde yağ depolarlar. Algler 30000’den fazla türe sahiptirler. Algler canlıların en önemli oksijen kaynağıdır. Sonuç olarak biyolojik ve ekonomik anlamda çok büyük öneme sahiptir.

 

Biyodizel nedir ?

Bitkisel ve hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucu elde edilen fosil olmayan ve genelde motor yakıtı kullanabilen bir yakıt çeşididir. Özellikle yağlı tohum bitkilerinden; ayçiçek, kanola, soya gibi yağ içeriği yüksek bitkilerin esterifikasyon sonucu yağ asitlerine parçalanarak elde edilen yakıt çevresel açıdan da oldukça temiz bir kaynaktır. Jeneratör ve kalorifer yakıtı olarak da kullanılır.

 

Mikroalglerden Biyodizel Üretimi

Algler bünyelerinde çok miktarda yağ barındırırlar. Prosesi özetlemek gerekirse algler uygun koşullarda yetiştirilir. Yüksek basınç altından bünyelerinde ki yağ çıkarılır. Daha sonra alkoliz yöntemi ile yağ asidi ve gliserine ayrılır. Üretilen biyodizel fosil kökenli yakıta katkılanarak motor yakıtı ve dizel kullanılabilir ayrıca uygun mühendislik çalışmaları ile biyodizel tama
men yakıt da kullanılabilir.

 

 

Mikroalgler içerdikleri yağ miktarları oranına göre de oldukça verimlidir. Mikroalgler bünyesinde yaklaşık %80 den fazla miktarda bulunan oleik asit (C18:1) ve palmitoleik asit (C16:1) gibi yağ asitleri sayesinde yüksek enerji içerirler. Bu sebeple mikrolagleri yakıta çevirmek oldukça elverişlidir.Mikroalglerin diğer biyodizel kaynakları ile yağ miktarına bakımından kıyaslanması aşağıda bulunan  tablodaki gibidir.

Mikroalgleri biodizele çevirmede kullanılan yöntemler  gazifikasyon, piroliz ve transesterifikasyon yöntemleridir.

 

 

 

Kaynaklar:

  1. Taş, Didem, Protista Alemi, Mikrobiyolojisi Ders Notları.
  2. Eliçin, A.K., Kılıçkan, A., Avcıoğlu, A.O., Mikroalglerden Biyodizel Üretimi . 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, 2009.
  3. http://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/alglerden-biyodizel-/8663#ad-image-2

Yazar hakkında

Orhan Atacan