Temiz Enerji

Hidrojen Enerjisi

Yazar : Kaan Akbuğa

Hidrojen, evrende en bol bulunan elementtir. Bir atomu sadece bir proton ve bir elektrondan oluşan hidrojen, atomik ağırlığı 1,008 olan bir monoatomik gazdır. Hidrojen, su, doğal gaz, kömür ve petrol gibi kaynaklardan elde edilebilen bir enerji kaynağıdır.

Hidrojen Enerjisinin Yöntemleri

Hidrojen enerjisi, çeşitli yöntemlerle üretilebilir. Bu yöntemler, hidrojenin elde edildiği kaynağa göre farklılık gösterir.

 • Elektroliz: Suyun elektrik enerjisi kullanılarak ayrıştırılmasıyla hidrojen elde edilir. Bu yöntem, yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrojen üretmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Elektroliz işleminde, bir elektrolizör cihazı kullanılarak suyun iki bileşeni olan hidrojen (H2) ve oksijen (O2) gazlarına ayrılması sağlanır. Elektroliz işleminde kullanılan elektrik enerjisi, güneş enerjisi, veya hidroelektrik enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilebilir.
 • Termokimyasal dönüşüm: Yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar sonucunda hidrojen elde edilir. Bu yöntem, fosil yakıtlardan hidrojen üretmek için kullanılan bir yöntemdir. Termokimyasal dönüşüm işleminde, fosil yakıtlar, yüksek sıcaklıklarda oksijen ile reaksiyona girerek hidrojen ve karbondioksit gazlarına dönüşür.
 • Biyolojik dönüşüm: Mikroorganizmalar tarafından organik maddelerin parçalanması sonucunda hidrojen elde edilir. Bu yöntem, biyokütleden hidrojen üretmek için kullanılan bir yöntemdir. Biyolojik dönüşüm işleminde, mikroorganizmalar, organik maddeleri parçalayarak hidrojen ve karbondioksit gazları üretirler.

Hidrojen Enerjisinin Kullanım Alanları

Hidrojen enerjisi, günümüzde henüz yaygın olarak kullanılmasa da, çeşitli alanlarda kullanıma başlamıştır. Hidrojen enerjisinin kullanım alanları şunlardır:

 • Ulaşım: Hidrojen yakıtlı araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara alternatif olarak kullanılmaktadır. Hidrojen yakıtlı araçlarda, hidrojen, bir yakıt hücresinde oksijenle reaksiyona girerek elektrik enerjisi üretir. Bu elektrik enerjisi, aracın hareketini sağlayan motoru çalıştırır.
 • Elektrik üretimi: Hidrojen, elektrik üretimi için kullanılabilen bir yakıttır. Hidrojen yakıtlı santrallerde, hidrojen, bir yakıt hücresinde oksijenle reaksiyona girerek elektrik enerjisi üretir. Bu elektrik enerjisi, şebekeye aktarılır ve evlerde, iş yerlerinde ve sanayide kullanılır.
 • Sanayi: Hidrojen, sanayide çeşitli işlemlerde kullanılmaktadır. Örneğin, hidrojen, çelik üretiminde, rafineride ve kimya endüstrisinde kullanılmaktadır.
 • Depolama: Hidrojen, enerji depolama için kullanılabilen bir enerji taşıyıcısıdır. Hidrojen, elektrik enerjisi kullanılarak üretilebilir ve gerektiğinde tekrar elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Bu nedenle, hidrojen, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisinin depolanması için kullanılabilir.

Hidrojen Enerjisinin Geleceği

Hidrojen enerjisi, günümüzde henüz yaygın olarak kullanılmasa da, geleceğin en önemli enerji kaynaklarından biri olarak kabul edilmektedir. Hidrojen enerjisinin yaygınlaşması için, hidrojen üretiminin maliyetinin düşürülmesi ve hidrojen yakıtlı araçların geliştirilmesi gibi çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Hidrojen Enerjisinin Avantajları

Hidrojen enerjisinin başlıca avantajları şunlardır:

 • Sürdürülebilirlik: Hidrojen, yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilir ve yanma sonucunda sadece buharı açığa çıkar. Bu nedenle, hidrojen enerjisi, çevre dostu bir enerji kaynağı olarak kabul edilir.
 • Temizlik: Yanma sonucunda sadece buharı açığa çıkar. Bu nedenle, hidrojen enerjisi, hava kirliliği ve emisyonları gibi çevresel sorunlara olmaz.
 • Verimlilik: Depolanması ve taşınması kolaydır. Bu nedenle, hidrojen enerjisi, uzun mesafeli taşımacılık ve elektrik üretimi gibi uygulamalarda kullanılabilir.

Hidrojen Enerjisinin Dezavantajları

Hidrojen enerjisinin başlıca dezavantajları şunlardır:

 • maliyeti: Hidrojen üretiminin maliyeti, diğer enerji kaynaklarına göre daha yüksektir. Bu nedenle, hidrojen enerjisinin yaygınlaşması için, hidrojen üretiminin maliyetinin düşürülmesi gerekmektedir.
 • Depolama ve taşıma sorunları: Hidrojen, yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.

Kaynakça:

IEA. (2023). Hydrogen Energy: A Sustainable Future? International Energy Agency, Paris, France.
ACS. (2023). Hydrogen Production: Methods and Technologies. American Chemical Society, Washington, DC, USA.
ETKB. (2023). Hydrogen Energy Potential in Turkey. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara, Türkiye.

Yazar hakkında

Kaan Akbuğa